MENÜ

Botsáska
Tartás és tenyésztés
Elterjedésük:

 

A botsáskákról elterjedéséről először mindig trópusi tájak jutnak eszünkbe. Joggal, hiszen a fajok döntő hányada ezekről a vidékekről származik. Általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy a sarkok kivételével valamennyi földrészen megtalálhatók kisebb- nagyobb számban. A legtöbb Dél-Amerika és Délkelet-Ázsia őserdeiben fordul elő. Ausztráliában kevesebb él, Afrika pedig ezidáig kevéssé kutatott terület. Északabbra haladva a fajok száma egyre csökken. Észak Amerikában ennek ellenére néhány Kanadáig is felhatol. Európában jelenleg 8 őshonos fajt tartanak számon, amelyek a mediterráneumban terjedtek el. Ezeken kívül Angliában megvetette a lábát három Új-Zélandról betelepített hidegtűrő faj.

 

Magyarországon egyetlen fajuk sem őshonos, megtelepedésük nem valószínű. (Bár a Hokkaidó szigetén élő fajok, mint példáuk a Micadina fagi petealakban -16°C-ot is elviselnek!)

 

Hazánkhoz legközelebb Horvátországban és Szlovéniában él a Bacillus rossius (Rossi, 1788).

 

Asztali nézet